Menüsü belirlenmiş öğünlerin sadece hedeflenen öğrencilerde görüntülenmesi sağlanabilir.

Sistemde bulunan yemeklere eklemeler yapılabilir.

Yemek menüsü bir şube için girildikten sonra diğer şubelere kopyalanabilir.

Öğrencilerin yemek yeme durumlarının yoklaması alınabilir.

Öğretmenlerin yemek yoklamasını alıp almadığı tek bir ekrandan takip edilebilir.