Kullanıcı, sisteme ilk kez tanımlanırken görevine uygun standart bir yetkilendirme alır.

Her modül için sayfalarda ayrı ayrı Okuma, Yazma, Düzenleme, Silme yetkileri verilebilir.

Yetkiler, birden çok şube için verilebileceği gibi bir şube veya sadece kendisi için de verilebilir.

Bir personel için belirlenen yetkiler bir başka personele veya benzer görevde olan tüm personellere uygulanabilir.

Sistemde bulunan raporlar için personellere ayrıca yetki verilebilir.