Kasa:
Nakit, Visa, Çek ve Banka kasa bilgilerini gösterir.

Geciken Yüzdelik:
Bugüne kadar geciken öğrenci ödemeleri toplamını ve yüzdeliklerini gösterir.

Bilanço Taksitlerden:
Ay bazlı toplam öğrenci ciro, tahsilat, kalan bilgilerini gösterir.

Diğer Gelirler:
Kurumun diğer gelirlerini, gelir kalemlerine göre ay bazlı gösterir.

Gelecek Öğrenci Ödemeleri:
Ay bazlı gelecek öğrenci ödemelerini ödeme türlerine (Nakit, Banka, Visa, OTS vb.) göre gösterir.

Tahsilat Toplam:
İlgili ayda yapılan toplam tahsilat tutarını ay bazlı gösterir.

Tahsilat Hizmet Türü Toplam:
İlgili ayda yapılan tahsilat toplamları hizmet türlerine göre ay bazlı gösterir.

Gelecek Öğrenci Ödeme vs Tahsilat:
Gelecek öğrenci ödemelerine karşı yapılan tahsilatları ödeme türlerine göre gösterir.

Yapılacak Ödemeler:
Ay bazlı tedarikçilere yapılacak ödeme toplamlarını gösterir.

Maaşlar:
Personellere yapılan toplam maaş ödemelerini ödeme türlerine göre ay bazlı gösterir.

Giderler Aylık:
Kurum giderlerini gider kalemlerine göre ay bazlı gösterir.

Risk Analiz:
Kurumun ciro, borç, maaş toplamlarına bakılarak karlı veya riskli olduğu dönemleri ay bazlı gösterir.

Program Ciroları:
Öğrenci programlarına göre toplam ciroyu gösterir.

Devre Ciroları:
Öğrenci devrelerine göre toplam ciroyu gösterir.

Sınıf Ciroları:
Öğrenci sınıflarına göre toplam ciroyu gösterir.

İndirimler Toplam:
Öğrenci kaydı esnasında yapılan toplam indirimleri, hangi hizmet türüne uygulandığını gösterir.

Kasa Geçmişi:
2 saatte bir mevcut nakit, çek, banka, kasa arşiv bilgisini gösterir.

Avukata Verilen Ödemeler:
Ödemesi geciken öğrenciler arasından senedi avukata verilmiş ve verilememiş öğrencilerin toplamını gösterir.

Devre-Kur Net Sayılar:
Devre ve kur bazlı öğrenci sayılarını gösterir.

Devre-Kur-Program Net Sayılar:
Devre, kur ve program bazlı öğrenci sayılarını gösterir.

Kız-Erkek Öğrenci Sayıları:
Sınıf bazlı kız-erkek öğrenci sayılarını gösterir.

Sınıf Doluluk:
Sınıfların kontenjanına göre doluluk oranlarını gösterir.

Derslik Doluluk:
Dersliklerin gün ve saat bazında doluluğunu gösterir.

Okul Öğrenci Sayıları:
Kayıtlı öğrencilerin eski okul sayılarını okul bazlı gösterir.

Rehber Öğrenci Sayıları:
Rehber öğretmenlere tanımlı öğrenci sayılarını gösterir.

Rehber Görüşme Sayıları:
Rehber öğretmenlerin öğrencileriyle toplam görüşme sayısını gösterir.

Rehberler Tekil Görüşme:
Rehber öğretmenlerin kendisine tanımlı öğrencilerin kaç tanesiyle görüşme yaptığını gösterir.

Öğretmen Görüşme Sayıları:
Öğretmenlerin öğrencileriyle toplam görüşme sayılarını gösterir.

Öğretmen Tekil Görüşme:
Öğretmenlerinin kendisine tanımlı öğrencilerin kaç tanesiyle görüşme yaptığını gösterir.

Sınıf Faaliyet:
Sınıf bazlı girilen toplam faaliyet sayısını gösterir.

Kıyafet-Beden-Adet:
Sisteme girilen kıyafetlerin bedenlerine göre toplam öğrenci sayılarını gösterir.

Bizi Nasıl Buldunuz? :
Personellerin kurumu nereden bulduklarıyla ilgili girilen cevapların toplam sayısını gösterir.

SMS Türleri:
SMS türlerine göre atılan toplam mesaj sayısını ve kontör sayısını gösterir.

Kayıt Sildirenler:
Devre, kur ve program bazlı kayıt sildiren toplam öğrenci sayılarını gösterir.

Kayıt Sildirme Nedenleri:
Çeşitli kayıt sildirme nedenlerini sayısal veri olarak gösterir.

Genel Görünüm:
İç kayıt, dış kayıt, 1,5 yıllık kayıt, net kayıt sayılarını, ciro ortalamalarını gösterir.

Genel Görünüm 2:
Günlük kayıt sayısı, günlük ciro, toplam kayıt, toplam ciroyu gösterir. Geçen sene bugün ne durumdaydık? bilgisini gösterir.

Aylık Kayıt Sayıları:
Ay bazında iç kayıt , dış kayıt sayılarını gösterir.

Aylık Kayıt Ciroları:
Devre bazlı aylık kayıt cirolarını gösterir.

Ön Kayıt Görüşmesi:
Kullanıcıların ön kayıt görüşme sayılarını gösterir.

Aylık Görüşme Sayıları:
Ay bazında toplam görüşme sayılarını gösterir.

Aylık Uyarı Sayıları:
Ay bazında öğrencilere girilen uyarı bilgisi sayılarını gösterir.

Bilanço Toplam:
Tüm şubelerin toplam ciro, tahsilat, kalan bilgilerini gösterir.

Personel Sayısı:
Şube bazlı görevlere göre toplam personel sayısı gösterir.

Aylık Kayıt Sayıları Toplam:
Aylara göre devre bazlı toplam öğrenci sayısı gösterir.

Aylık Görüşme Sayıları Toplam:
Ay bazlı toplam görüşme sayılarını gösterir.

Toplam Maaş:
Ay bazlı toplam ödenen maaş tutarını ödeme türlerine göre gösterir.

Toplam Maaş Sezon:
Sezon bazlı ödenen maaş tutarlarını gösterir.

Personel Prim-Kesinti Toplam:
Ay bazlı prim ve kesitin tutarlarını gösterir.

Personel Prim-Kesinti Sezon:
Ay bazlı prim ve kesitin tutarlarını gösterir.

Personel Sicil Yazar:
Personellere sicil notu yazan kişileri yazdıkları toplam sicil notu sayılarıyla gösterir.

Sınava Katılım Aylık:
Aylara göre devre bazlı sınav katılım sayılarını gösterir.