Yazılı sorularının hangi konulardan çıkacağı tanımlanarak öğrencilerin kendi sayfalarında görmeleri sağlanabilir.

Yazılı, Sözlü, Quiz, KDS, ÜDS, CheckUp gibi muhtelif türlerde sınavlar için not girilebilir.

Klasik yazılı sınavları için konu/kazanım analizli sonuçlar girilebilir.

Öğrencinin günlük aldığı yazılı notları kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.

1. dönem, 2. dönem notları ayrı ayrı girilebilir.

Birden fazla dersin notu yeni bir ders üzerinden istenen oranlarda birleştirilebilir.