Verilecek dersler Etüt, Ek Ders, Özel Ders, Sınıf Etüdü, Seminer türlerinde verilebilir.

Etüt süresi bir ders saati verilebileceği gibi bir ders saati ikiye bölünerek de verilebilir. (20dk - 40dk)

Etüt için öğretmen yoklama alabilir.

Öğretmen, Etüt verilen öğrenci grubuna etüt sonrası ödev verebilir.

Öğrenci için haftalık maksimum etüt sayısı sınırı konabilir.

Öğretmenin dersleri dışında etüt vermesi istenmeyen saatler kapatılabilir.

Etüt verirken, "Öğrencinin ilgili saatte dersi veya başka bir etüdü var mı?" kontrolü yapılabilir.

Etüt verirken Uzaktan Eğitim Bağlantısı eklenebilir.

İlgili etüt içerisine sonradan öğrenciler eklenebileceği gibi, içerisinden öğrenciler çıkarılabilir.

Öğretmenlerin sadece kendisine etüt yazabilmesi sağlanabilir.

Öğrenci etüt istatistik raporu, öğretmen etüt performans raporu alınabilir.

Bir gün sonrasında yapılacak etütlerle ilgili bilgilendirme kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.

Öğrencinin günlük etüt devamsızlık raporu kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.