Sayısız toplantı eklenebilir.

Toplantılar için katılımcılar belirlenebilir. Belirlenen katılımcılar toplantıyı ajandasında görüntüler.

Toplantı gündemleri önceden oluşturulabilir ve katılımcılar tarafından görüntülenebilir.

Sayısız toplantı kararı yazılabilir ve arşivlenebilir.

Toplantıların yoklamaları alınabilir.