Kurumun bir şubesine bir/birkaç kütüphane tanımlaması yapılabilir.

Her kütüphane için sorumlu personel belirlenebilir.

Kitapların dolap, raf, yer takibi sağlanabilir.

Kitaplar için özel barkodlar sistem tarafından üretilebilir.

Barkod okuyucu yardımıyla kitap alış verişi sağlanabilir.

Genelde veya belirli bir tarih aralığında, En çok okuyan öğrenci, En çok okunan kitap gibi raporlamalar alınabilir.