Gezi, müzik, drama, rehberlik vb. gibi konu başlıklarına göre etkinlikler oluşturulabilir.

Etkinliklere fotoğraf, video(youtube link) eklenebilir.

Etkinlikler tek bir öğrenci için paylaşılabileceği gibi, hedef bir öğrenci grubu için de paylaşılabilir.

Paylaşılan tüm etkinlikler idare tarafından takip edilebilir.

Veli ve öğrenciler kendi sayfalarında yalnızca kendileri için paylaşılmış etkinlikleri bir sosyal medya akışı şeklide görüntüleyebilirler.