Sayısız online anket tanımlaması yapılabilir.

Anketin içeriği, soru sayıları kurum tarafından ayarlanabilir.

Çoktan seçmeli ve tek seçenek seçilebilecek sorular, çoktan seçmeli ve çok seçenek seçilebilecek sorular, düz metin girişi yapılabilecek sorular karışık bir şekilde uygulanabilir.

Anket sonuçlarının katılımcılar tarafından görülebilmesi sağlanabilir.

Ankete katılım zorunlu veya isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

Anket sadece belirli bir öğrenci veya personel grubuna açılabilir.

Anket sonuçlarının genel ve bireysel analizlerine, yetkili kişiler tarafından anında erişim sağlanabilir.