Öğretmen, dersin yoklamasını alırken derste işlediği konuyu sisteme kaydedebilir.

Derste işlenen konular sınıf ve öğretmen düzeyinde listelenebilir. Sınıflar arası karşılaştırmalar yapılabilir.

Hangi sınıfta, hangi konu, kaç ders saati işlenmiş raporu alınabilir.