Kulüp tercihleri öğrencilere kendi sayfalarından yaptırılabilir.

Sınırsız sayıda alt sınıf tanımlanabilir.

Alt sınıf ders programları normal ders programıyla birlikte görüntülenir.

Kur sistemi yapılan derslerde de alt sınıf modülü kullanılır.

Alt Sınıfta bulunan öğrencilere yoklama, ödev vb. tanımlamalar yapılabilir.