Bir/birkaç öğrenciye, bir/birkaç sınıfa aynı ödev aynı anda ödev verilebilir.

Ödev verirken beraberinde görsel materyal gönderilebilir.

Verilen ödevlerin kontrol bilgileri sisteme işlenebilir.

Kurumun kendi oluşturduğu soru havuzundan, Online ödevler hazırlanıp öğrencilerin kendi Eyotek sayfalarından çözmeleri sağlanabilir.

Öğrenci ödev performans raporları, öğretmen ödev performans raporları alınabilir.

Proje ödevleri sistem üzerinden öğrencilere tercih ettirilebilir. Öğrencilerin aldığı proje ödevlerinin konusunu görmesi sağlanabilir.

Öğrenciye günlük verilen ödevler kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.

Öğrencinin günlük kontrol edilen ödev raporları kurumun belirlediği bir saatte otomatik olarak SMS veya Bildirim şeklinde gönderilebilir.