Ders Programını görebilmesi

Yazılı sınavlarından önce ilgili sınavların kapsadığı konuları görebilmesi

Kendisinin de dahil olduğu Online Anketlere katılabilmesi

Sistem içi kendisine gönderilen Duyuru ve Mesajları okuyabilmesi, Kurum Sahibi, İdareciler veya Sınıf Danışmanına mesaj yazabilmesi

Öğrenci için sene başında Kulüp tercihi yapabilmesi, sene içerisinde seçtiği kulüpleri ve programlarını görebilmesi

Proje ödevi tercihi yapabilmesi, aldığı proje ödevinin konusunu görebilmesi

Yazılı notlarını görebilmesi, ayrıca MEB e-okul'a işlenmiş tüm notları görebilmesi

Verilen ödevleri, ödevlerin konularını, sürelerini ve kontrol raporlarını liste olarak ve grafiksel olarak görebilmesi

Aldığı etütleri ve yoklamasını liste olarak ve grafiksel olarak görebilmesi

Gönderilen SMS ve Bildirimleri liste olarak görebilmesi

Devamsızlık raporlarını liste olarak ve grafiksel olarak görebilmesi

Sınav sonuçlarını, puan detaylarını, derslerin net detaylarını, derslerin konu analizlerini görebilmesi

Yemek menüsü ve yoklama raporlarını görebilmesi

Anaokulu öğrencileri için Uyku yoklama raporlarını görebilmesi

Dersine giren öğretmenlerden görüşme randevusu alabilmesi

Kendisi için oluşturulmuş Başarı Belgesi ve Bültenleri görebilmesi

Kütüphaneden alıp okuduğu kitapları görebilmesi

Rehber öğretmenin veya Sınıf Danışmanının yaptığı faaliyetleri ve etkinlikleri görebilmesi

Kayıtlı olduğu servis firmasını ve servis şoförünün bilgilerini ve telefon numaralarını görebilmesi