Belirlenen görev grubuna göre katılımcı personel ekleyebilme

Katılımcı yoklaması alabilme

Gündem belirleme ve katılımcıların gündemi işleyebilmesi

Toplantı bilgilerinin (tarih/saat) katılımcı olarak belirlenen personelin ajandasında otomatik işaretlenmesi

Toplantı kararları için katılımcılar arasından yazıcı atanması

Toplantı kararlarının sisteme kaydedilmesi ve katılımcıların kararları görüntüleyebilmesi