Öğrencinin kronik ve alerjik sağlık bilgilerinin sistemde tutulması

Öğrencinin kurumda aldığı sağlık hizmetinin sisteme girişi

Kurum doktorunun uyguladığı tedavilerin veli sayfasında sunulması