Her bir öğrenciye özel rehberlik not girişi sağlama

Girişi yapılan notların “Gizli” ve “Herkese Açık” olarak görüntülenme ayarının belirlenebilmesi

Sınıflar için toplu etkinlik girişinin yapılabilmesini sağlama

Rehberlik anketlerinin öğrenci sayfasından yapılabilmesi

Yapılan tüm anket ve değerlendirme envanterlerinin arşivlenmesi

Arşivlemeler yardımı ile kolay ve detaylı raporlamalar

Online rehberlik ankaetleri uygulanabilmesi