Bir veya birden çok personele bir görev tanımlama

Yarışma, etkinlik, faaliyetlerde öğrencilere görev tanımlama

Tanımlanmış görevlerin personelin zaman çizelgesinde işaretlenmesi

Görevini tamamlayan/tamamlayamayan personellerin raporlanması

Görevlendirmesi bulunan personeller arası dosya paylaşım imkanı