Sınav oturumları için öğrencileri karıştırma ve sınav sınıfı listelerini oluşturma

Belli bir kalıba uygun sınavları (TYT, YKS, LGS, KPSS vs.) değerlendirebilme

Kuruma özel sınavları (Tek dersten bile yapılmış olsa) değerlendirebilme

İster konu analizli, ister kazanım analizli sınav değerlendirebilme

Dilediğiniz katsayılarla değerlendirme yapabilme

Sınav sonuç listeleri ve karnesi çıktı alabilme

Öğrenci sınav sonuçlarının soru ve konu analizi detayları ile veli sayfasında görüntülenmesi, grafiksel olarak takip edilebilmesi

Sınav sonuçlarını veli cep telefonlarına SMS veya Bildirim ile gönderebilme

Sınıf ortalamalarının, ders ortalamalarının, şube ortalamalarının detaylı analizleri

Birden çok sınavın bir arada istatistiksel listesini alabilme

Birden çok sınavda belli bir dersin belli bir konusunda çizgi altında kalmış öğrencileri listeleyebilme, bu öğrencilere doğrudan etüt verebilme

Öğrenci konu/kazanım gelişim raporu oluşturabilme

Optik form üzerine Ad, Soyad, TC vb. alanların kodlamasını Yazıcı ile yazdırabilme

Sınava katılmayan öğrencilerin velilerine SMS veya Bildirim gönderebilme

Excel programına cevap anahtarı aktarıp, Excel programından cevap anahtarı yükleyebilme

Çok oturumlu sınavları birleştirebilme

Çok şubeli kurumlarda ortak sınav değerlendirmesi yapabilme