Öğretmenlerin dersine girdiği öğrencilere, süreli ve süresiz ödevler verebilmesi

Öğretmenlerin etüt verdiği öğrenci grubuna süreli ve süresiz ödevler verebilmesi

Ödevlerin bireysel/grup ya da sınıf olarak her bir öğrenci için ayrı düzenlenebilmesi

Sisteme girişi yapılan ödevlerin veli sayfasında sunulması

Öğrenciye gün içerisinde verilen ödevlerin sizin belirleyeceğiniz bir saatte veliye SMS veya Bildirim olarak gönderilebilmesi

Öğretmenlerin verdikleri ödevleri kontrol etmesi ve kontrol sonuçlarını sisteme işlemesi

Ödev kontrol bilgilerinin (“Yaptı”, “Yapmadı”, “Eksik”, “Derse Gelmedi” vb.) her bir ders için analizleri

Ödev kontrol bilgilerinin sizin belirleyeceğiniz bir saatte veliye SMS veya Bildirim olarak gönderilebilmesi

Ödev kontrol bilgilerinin ve grafiksel analizlerinin veli sayfasında sunulması

Öğretmenlerin ödev verme raporları

Dönemlik performans ödevlerinin öğrenci sayfasından tercih edilebilmesi

Öğretmen tarafından konusu belirlenen performans ödevlerinin öğrenci sayfasında görüntülenmesi