Kütüphanede bulunan tüm kitapların sistemde kayıtlı hale getirilmesi

İstenilen aralıklarda barkod çıktısı üretebilme

Barkodlama yapılan kitapların sistemde barkod ile eşleştirilebilmesi

Barkod okuyucu ile öğrencilere sistem üzerinden kitap verebilme

Verilen, teslim alınan kitapların takibini sağlama

Öğrencinin okuduğu kitaplar, kitapların sayısı, teslim bilgilerine ait detaylı raporlamalar