Öğrencinin sosyal kulüplerinin veli sayfasından tercih edilebilmesi

Tercih edilen kulüplerin idare tarafından atanması

İstenilen sayıda kulüp tanımlayabilme

Kulüpleri ders programı çizelgelerinde görüntüleyebilme

Kulüplere kayıtlı öğrencilere ödev tanımlayabilme

Kulüplerin devam takiplerini sağlama

Kulüplerde kayıtlı öğrencilere SMS ve bildirim gönderebilme