İnternetten iş başvurusu alabilme

İş görüşmesi yapılan her personeli İnsan Kaynakları (İK) havuzuna kaydetme

Yapılan tüm İK görüşmelerini arşivleme

Yapılmış görüşme kayıtları ve sayısı, görüşmelerin kimler tarafından yapıldığını sunan detaylı raporlamalar

İK havuzundan bir personele sözleşme yapılarak kurumun personeli haline getirilmesi

Tüm sözleşme yapılmış personelleri programın kullanıcısı yapabilme

İstenilen seviyede yetkiler verebilme

Mesai düzenlemesi ve takibi yapabilme

Her bir personel için sicil dosyası tutabilme

Toplantılara katılımcı olarak personel ekleyebilme

Görevlendirme yapabilme ve takım çalışması atayabilme