Kurumdan hizmet alan öğrenci ve velilerin memnuniyeti kapsamında yapılan aramaların sisteme girilmesi

Arama sonuçlarına göre sisteme işlenen veli ve öğrenci sorunlarının yetkili kişiler tarafından çözüme ulaştırılması ve bunun sistemde sunulması

Sisteme girilmiş farklı sorunların ve sorunları bildiren kişilerin sayıları, çözüme ulaştırılan sorunların yüzdesinin detaylı raporlamaları

Veli ile alınan yüz yüze görüşme kararında randevu tarih ve saatinin sisteme işlenebilmesi

Öğrencilerle yapılan rehberlik görüşmelerinin ve düzenlenen sınıf faaliyetlerinin sisteme girilmesi, velinin bilgilendirilmesinin sağlanması