Bir eğitim kurumunda yapılabilecek tüm finansal işlemlerin (Gelir ve giderler) Ön Muhasebe takibini yapabilme

Öğrenci sözleşmesi fiyatlandırmasının hizmet türlerine göre (Eğitim, Servis, Yemek, Doküman vs.) yapılabilmesi

Hizmet türlerine göre (Eğitim, Servis, Yemek, Doküman vs.) toplam gelir gider kontrolü yapılabilmesi

Nakit, Banka, Çek, Senet seçenekleriyle ödeme alabilme ve Kasa Takibi yapabilme

Öğrencilerden sözleşme harici ödeme alabilmek için Ekstra gelir tanımlamaları yapabilme (Gezi, Okuma gecesi kıyafeti vb.)

Eğitim Desteği ödemelerini ayrıca işleyebilme, görebilme ve raporlayabilme

Öğrenci gelirleri haricinde Diğer Gelirler (Kantin kira, Kıyafet satış vb.) oluşturularak işlenebilmesi

Üst Gider grupları tanımlanabilmesi (Reklam, Yol, Vergi, Kira vb.)

Tedarikçi (Cari) oluşturulabilmesi (A Reklam, B Reklam vb.)

Gider eklenirken Gider Kalemi ve Tedarikçi seçerek eklenebilmesi ve her ikisine bağlı raporlamalar oluşturulabilmesi

Günlük veya iki tarih arasında yapılan tüm finansal işlemlerin tek sayfada görülebilmesi

Öğrencilere fatura işlenebilmesi ve yazdırabilmesi

Ödeme senet ve makbuz dökümlerinin sistemden çıktı alınabilmesi

Kurumun avukata devrettiği ödemeler için kayıt tutabilmesi

Ödemesi geciken öğrencilerin takibi, raporlaması ve tek işlemle Geciken Ödeme SMS'i gönderilebilmesi

Veli ile yapılan finansal görüşmeleri not olarak kaydedilebilmesi, velinin verdiği ödeme tarihi sözlerinin takip edilebilmesi

Personel maaş, prim ve kesintilerinin kendi sayfalarından ödenebilmesi, otomatik olarak gider raporlarına işlenmesi

Yıllık finansal rapor alınabilmesi

Yıllık risk raporu alınabilmesi