Sistem üzerinden öğretmeni, rehber öğretmeni ya da yetki verilmiş bir kurum personeli tarafından öğrenciye etüt girişi yapılabilmesi

Öğrencilere bireysel/grup ya da sınıf olarak etüt girişi yapılabilmesi

Girişi yapılan etüdün öğrenci ve öğretmen sayfalarında da sunulması

Sisteme girişi yapılan ödevlerin veli sayfasında sunulması

Etüt bilgilerinin öğrenci ve velilere iletilmesi ('Bugün Verilenler', 'Yarın Yapılacaklar' biçiminde, sizin belirleyeceğiniz bir saatte SMS veya Bildirim gönderilebilmesi)

Etüt girişi yapılacak öğretmen için mesaisine ve ders programına göre etüt girilebilir alanların sistemde belirli olması

Etüt yoklamasının alınabilmesi ve öğrencinin katıldığı/katılmadığı etüt bilgilerinin veli sayfasında sunulması

Etüt yoklama bilgisinin (”Geldi”, “Gelmedi”) veliye sizin belirleyeceğiniz bir saatte SMS veya Bildirim gönderilebilmesi

Öğrencilerin aldığı etüt sayılarına, öğretmenin verdiği etüt sayısına göre etüt verimlilik raporlamaları

Haftalık bir öğrencinin alabileceği maksimum Etüt sınırının belirlenebilmesi ve bu sınırlama kontrolünü Etüt Giriş sayfasında kontrol edilebilmesi