ASC TimeTable programı ile uyumlu bir şekilde çalışarak ders programının yapılıp sisteme yüklenebilmesi

Sınıfların ders programlarını sisteme pratik bir şekilde işlenebilmesi

Oluşturulan ders programlarında çakışma kontrolü

Sınıf ders programlarını çıktı alınabilmesi

Öğretmen el programlarının çıktı alınabilmesi

Öğrencinin sınıfına ait ders programının veli sayfasında sunulması

Öğretmenlerin nöbet programlarının oluşturulan nöbet alanlarına işlenebilmesi

Her bir öğretmenin, kendi sayfasında ders programını ve nöbet programını görüntüleyebilmesi

Bir derse iki farklı öğretmen atayabilme