İstenilen sayıda davranış tanımlayabilme

Davranış puanlamasını istenilen aralıklarda oluşturabilme

Öğrencilere bireysel/grup ya da sınıf olarak davranış değerlendirmesi yapabilme

Günlük, haftalık, aylık ve özel tarih aralığına göre davranış karneleri oluşturabilme