Veli sayfasına, günlük, haftalık ve aylık bültenler yayınlayabilme

EYOTEK'e girilmiş öğrenci verilerinin ve istatistiklerinin bültenlere kolay biçimde yansıtılabilmesi

Davranış modülü ile bireysel/grup ya da sınıf olarak sisteme girilmiş davranış değerlendirmelerinin bülten tasarımlarında yayınlanabilmesi

Tanımlanan bültenler için öğretmenlerin ve idarecilerin yorum girişi yapabilmesi

Hazırlanan bültenin baskıya uygun biçimde çıktı alınabilmesi

Şubedeki her bir sınıf, her bir öğrenci için ayrı bültenler hazırlayabilme