Günlük, haftalık, aylık ara karneler düzenleyebilme

Tanımlanan zaman aralığında yer alan devamsızlık, ödev, etüt, yazılı notları, sınav sonuçları gibi öğrenciye ait faaliyetlerin sunulabilmesi

Hazırlanan karnenin baskıya uygun biçimde çıktı alınabilmesi