Kurumda çalışan tüm öğretmen, personel ve idareci için öğrencilere anket uygulayabilme (Optik form yordamı ile)

Kurumun istediği tüm alanlara yönelik online anket tanımlayabilme

Birden fazla departman veya özelliğe ait soruları aynı anket içinde düzenleyebilme

Anketleri görüntüleme yetkisinin kullanıcı bazlı olarak belirlenebilmesi

Anketleri değerlendirme, hızlı ve detaylı sonuç görüntüleyebilme

Anket sonuç listeleri ve karneleri oluşturabilme