Kullanıcıların tamamının ana sayfalarında ajanda yer alması

Kurumun girişini yaptığı akademik planlamanın, toplantıların ajandada otomatik işaretlenmesi

Akademik takvimin sınıflara göre girilmesi durumunda tüm kullanıcılar (veli ve öğrenciler dahil) tarafından planlamanın izlenebilmesi

Ajandanın kişiselleştirilebilir olması ile planlanan işlerin takibinin sağlaması

Yöneticilerin ajandasına görevli başka bir kişinin randevu yazabilmesi